รายงานการปรุะชุม คณะกรรมการบริหารสมาคมนักเรียนเก่า AIT แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3/2557

 เรียน  คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการกลาง และที่ปรึกษา ทุกท่าน
       ขอนำส่งรายงานการปรุะชุม คณะกรรมการบริหารสมาคมนักเรียนเก่า AIT แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3/2557 เมื่อวันพุธที่  30  กรกฎาคม  2557  เวลา 16.00 น.   ณ ห้องประชุม Sabai Loft ชั้น 8 อาคารเดอะปัณณ์   (รายละเอียดตามเอกสารแนบครับ)
                                                                                      ศุภชัย รักพานิชมณี
                                                                                     อุปนายกสมาคมฯ

เอกสารแนบ : ชุดเอกสารรายงานการประชุมคณะกก.บริหารสมาคม AIT ครั้งที่ 3-2557

การเสนอรายชื่อศิษย์เก่าดีเด่นของสมาคมนักเรียนเก่า AIT แห่งประเทศไทย ประจำปี พ.ศ. 2557

            ตามมติที่ประชุมของสมาคมนักเรียนเก่า AIT แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2557 ที่สรุปให้มีการพิจารณาคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น (จำนวน 3 ท่าน) ประจำปี พ.ศ. 2557 ของสมาคมฯ โดยแยกการพิจารณาเป็นศิษย์เก่าดีเด่นภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคการศึกษา อย่างละ 1 ท่าน นั้น

             เพื่อให้นักเรียนเก่า AIT ทุกท่าน ได้มีโอกาสเสนอชื่อศิษย์เก่า AIT ที่มีผลงาน ได้ทำคุณประโยชน์ต่อทั้งสถาบัน AIT องค์กร / บริษัทที่สังกัด และสังคมโดยรวม จึงใคร่ขอความร่วมมือจากท่านในการเสนอรายชื่อบุคคลที่ท่านได้พิจารณาแล้วว่าเหมาะสม โดยส่งรายชื่อ และรายละเอียดโดยย่อตามแบบฟอร์มที่แนบมาด้วยนี้ มาที่ นายศุภชัย รักพานิชมณี (อุปนายกสมาคมฯ) E-mail : supachai@panyaconsult.co.th หรือ Fax:  (0) 2943 9611

ไฟล์แนบ : แบบฟอร์มประวัติ และผลงานโดยย่อของนักเรียนเก่าที่เสนอ

ส่งข้อมูลนักเรียนเก่าเอไอที เพื่อปรับปรุงฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน

             ด้วย สมาคมนักเรียนเก่าสถาบันเทคโนโลยี่แห่งเอเซีย(ประเทศไทย)    มีความประสงค์จะดำเนินการปรับปรุงฐานข้อมูล เพื่อนำไปใช้ติดต่อสื่อสารกับนักเรียนเก่าเอไอที ทางสมาคมฯ จึงดำเนินการแจ้งผ่านเว็บไซด์ ใคร่ขอความร่วมมือเพื่อหน่วยงานของท่าน จักได้ส่งข้อมูลชื่อ นามสกุล ที่อยู่ เบอร์โทร์ศัพท์ และEmail address ของพนักงานที่เป็นนักเรียนเก่า เอไอที ให้ทางสมาคมฯ โดยส่งข้อมูลผ่านทาง Email: aitthai.asia@gmail.com เพื่อทำกิจกรรมของสมาคมฯต่อไป
              Ref. จดหมายข่าววันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๗

การจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล กอล์ฟศิษย์เก่าเอไอทีประจำปี 2557

      การจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล   กอล์ฟศิษย์เก่าเอไอที ประจำปี 2557 เพื่อหารายได้สนับสนุนกิจกรรมการกุศลของมูลนิธิเพื่อนเอไอที สมาคมนักเรียนเก่าสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (สมาคมแม่) และสมาคมนักเรียนเก่าสถาบันเทคโนโลยี่แห่งเอเซีย (ประเทศไทย) และกิจกรรมการกุศลเพื่อสาธารณประโยชน์อื่นๆ ได้เสร็จสิ้นไปด้วยความเรียบร้อย การแข่งขันจัดขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 กรกฎาคม 2557 ณ สนามคัสคาต้า กอล์ฟคลับ โดยเริ่มแข่งขันเวลาเที่ยงวัน สภาพอากาศมีเมฆถึงมีเมฆมากตลอดช่วงบ่าย งานเลี้ยงและมอบรางวัลเริ่มเวลาประมาณ 18.00 น โดย นายศุภชัย รักพานิชมณี อุปนายกสมาคมนักเรียนเก่าสถาบันเทคโนโลยี่แห่งเอเซีย (ประเทศไทย) ได้เรียนเชิญ ดร.สุบิน ปิ่นขยัน ประธานมูลนิธิเพื่อนเอไอทีกล่าวเปิดงาน ดร.สุบินกล่าวถึงการที่เอไอทีได้สร้างประโยชน์กับสังคมและขอบคุณผู้สนับสนุนการจัดงานครั้งนี้ การมอบรางวัลและงานเลี้ยงดำเนินต่อไปจนถึงเวลา 19.15 น.

Ref.  http://aitaa.asia/node/10

 

รายงานการรับเงินบริจาคจากการจำหน่ายหนังสือเพื่อมูลนิธิเพื่อนเอไอที

จดหมายรายงานการรับเงินบริจาคจากการจำหน่ายหนังสือเพื่อมูลนิธิเพื่อนเอไอทีถึงท่านผู้บริจาคหนังสือทั้งสองท่าน

รายงานการจำหน่ายหนังสือจนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2556

ท่านยังสามารถบริจาคโดยโอนเงินเข้าบัญชีสะสมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาอิตัลไทยทาวเวอร์
บัญชีเลขที่ 251-2-09995-3
ชื่อบัญชี “สมาคมนักเรียนเก่าเอไอที (ประเทศไทย) เพื่อมูลนิธิเพื่อนเอไอที”
แล้วแจ้งมาทางคณะกรรมการสมาคมฯชุดใหม่แจ้งว่าว่าท่านได้โอนเงินแล้ว แจ้งวันที่และเวลาโดยประมาณ จำนวนเงินที่ท่านโอน

ข่าวจากนายกสมาคมนักเรียนเก่าสถาบันเทคโนโลยี่แห่งเอเซีย (ประเทศไทย)

เรียน นักเรียนเก่าเอไอทีชาวไทยที่รักและนับถือทุกท่าน,
 
ในโอกาสที่การดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการชุดปัจจุบันของสมาคมนักเรียนเก่าสถาบันเทคโนโลยี่แห่งเอเซีย (ประเทศไทย) จะหมดวาระไปพร้อมกับการมาถึงของปีใหม่ ผม ในฐานะนายกสมาคมฯ ขออวยพรให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ และประสบความสำเร็จอันพึงปรารถนา และขอส่งข่าวถึงท่านในนามสมาคมฯเป็นครั้งสุดท้ายเป็นการอำลา หลังจากนี้ท่านจะได้รับข่าวจากคณะกรรมการสมาคมฯชุดใหม่ภายใต้การนำของคุณชูศักดิ์ เกวี ซึ่งได้เริ่มวางแผนงานแล้ว อย่างขมีขมัน
 
ผมขอแจ้งข่าวให้ท่านทราบดังต่อไปนี้
 
1)   การประชุมใหญ่สามัญประจำปีของสมาคมฯและกิจกรรมคืนสู่เหย้าได้ดำเนินไปอย่างดียิ่ง เมื่อวันเสาร์ที่ 30 พฤศจิกายน ขอเชิญท่านคลิกเข้าไปอ่านรายงานการประชุมพร้อมทั้งรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม และผู้ร่วมกิจกรรมคืนสู่เหย้าได้ที่
 
และดูรูปถ่ายบรรยากาศของงานได้ที่