ภาพงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี พ.ศ.2558

ภาพงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี พ.ศ.2558

สมาคมนักเรียนเก่าสถาบันเทคโนโลยี่แห่งเอเซีย (ประเทศไทย)

วันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ.2558

ณ ห้องเทวกรรมรังรักษ์ สโมสรทหารบก วิภาวดี

คลิกเพื่อดูรูป

Nepal Chapter's Report on Earthquake Disaster Relieve Activities

เรียนนักเรียนเก่าทุกท่าน

สมาคมแม่มีรายงานจาก สมาคมประเทศเนปาลกิจกรรมความช่วยเหลือแผ่นดินไหว ตามอีเมลข้างล่าง และรายงานที่ link : https://goo.gl/KTLvnE

ขอบคุณครับ
ชม ตันติธรรมถาวร

นายทะเบียน

 

รายงานกิจกรรมความช่วยเหลืออุทกภัย ที่ประเทศเมียนมาร์

 

เรียนนักเรียนเก่าทุกท่าน

สมาคมแม่มีรายงานจาก สมาคมประเทศเมียนมาร์ กิจกรรมความช่วยเหลืออุทกภัยตามข้อความด้านล่าง และรายงานที่แนบมาด้วย

ขอบคุณครับ
ชม ตันติธรรมถาวร

นายทะเบียน

ขอเชิญนักเรียนเก่าทุกท่าน ร่วมประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2558

 

เรียนนักเรียนเก่าทุกท่าน

      สมาคมนักเรียนเก่าสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเซีย (ประเทศไทย)
ขอเชิญร่วมประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี พ.ศ. 2558 ในวันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 
รายละเอียดตามเอกสารแนบเพื่อเป็นข้อมูลให้ทุกท่านทราบ

ขอบคุณครับ

ศุภชัย รักพานิชมณี
อุปนายกสมาคมฯ