ขอเชิญนักเรียนเก่าทุกท่าน ร่วมประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2558

 

เรียนนักเรียนเก่าทุกท่าน

      สมาคมนักเรียนเก่าสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเซีย (ประเทศไทย)
ขอเชิญร่วมประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี พ.ศ. 2558 ในวันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 
รายละเอียดตามเอกสารแนบเพื่อเป็นข้อมูลให้ทุกท่านทราบ

ขอบคุณครับ

ศุภชัย รักพานิชมณี
อุปนายกสมาคมฯ

ข่าวความคืบหน้าของห้องสมุด เอไอที และสารจากอธิการบดี

Dear Donors and Members of the International Advisory Committee

I write inform you that AIT has now concluded its fundraising campaign for its library modernization. At the end, the campaign is able to raise a total fund of 77,948,717 Baht (about 2 million USD). The table below provides you some statistics on the donor groups, and the attached pdf file provides you the full list of donors.

สมาคมนักเรียนเก่าสถาบันเทคโนโลยี่แห่งเอเซีย (ประเทศไทย) นายกสมาคมฯ ได้มอบหมายให้นายทะเบียน และ กรรมการเป็นตัวแทนไปงานพิธีมอบเงินช่วยน้ำท่วมประเทศเมียนมาร์ อย่างเป็นทางการ

สมาคมนักเรียนเก่าสถาบันเทคโนโลยี่แห่งเอเซีย (ประเทศไทย) ขอประชาสัมพันธ์เมื่อวันที่ 21 ก.ย. 2558 นายกสมาคมฯ ได้มอบหมายให้นายทะเบียน และ กรรมการเป็นตัวแทนไปงานพิธีมอบเงินช่วยน้ำท่วมประเทศเมียนมาร์ อย่างเป็นทางการ ที่สถาบัน เอไอที และได้แนบรูปในพิธีนี้ ตลอดจนหนังสือแสดงความขอบคุณจากสมาคมนักเรียนเก่า ประเทศเมียนมาร์ด้วย